آزمونی برای سنجش تعامل نانوذرات با ماکروفاژها در بدن

محققان سوئیسی روشی برای پایش تعامل نانوذرات با ماکروفاژها در بدن ارائه کردند. این روش مشخص می‌کند که هر دسته از نانوذرات چه تأثیری روی ماکروفاژها دارند. با این کار با سرعت بیشتری می‌توان نانوذرات مناسب برای تولید دارو را مشخص کرد.

نانوذرات در پزشکی کاربرد وسیعی دارند، اما همه انواع آنها را نمی‌توان به کار گرفت؛ چرا که برخی از آنها دارای اثرات منفی روی بدن هستند. در واقع گروهی از نانوذرات ممکن است موجب واکنش‌های التهابی در بدن شود. پیش‌بینی اثر نانوذرات در بدن امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید روشی سریع و مطمئن به منظور یافتن ایمنی و زیست‌سازگاری نانوذرات ارائه کرد که محققان دانشگاه ژنو و دانشگاه فرایبورگ با ابداع روشی برای سنجش فعالیت نانوذرات روی ماکروفاژها، توانستند نانوذرات مناسب برای تولید محصولات دارویی و پزشکی را پیدا کنند.
با استفاده از این روش، محققان در مدت زمانی کمتر از یک هفته می‌توانند مشخص کننده نانوذرات زیست‌سازگار هستند یا خیر. این در حالی است که در روش‌های رایج معمولاً چندین ماه طول می‌کشد تا پاسخ این سوال مشخص شود.
نویسندگان این مقاله معتقداند که: «این روش می‌تواند به عنوان دستورالعمل استاندارد پایش نانوذرات مورد استفاده قرار گیرد تا با کمک آن مشخص شود که انواع مختلف نانوذرات چه اثراتی روی ماکروفاژها دارند. با این روش می‌توان به سه سوال به طور همزمان پاسخ داد: آیا نانوذرات توسط ماکروفاژها جذب می‌شوند؟ آیا نانوذرات موجب از بین رفتن ماکروفاژها خواهند شد؟ آیا این نانوذرات ممکن است موجب واکنش التهابی از سوی بدن شوند؟
در حال حاضر برای بررسی زیست‌سازگاری نانومواد از آزمون‌های آزمایشگاهی استفاده می‌شود که چند ماه زمان نیاز داشته و باید تکرارپذیری آن به اثبات برسد. در این پروژه محققان ماکروفاژها را به مدت ۲۴ ساعت در معرض نانوذرات قرار دادند و سپس آنها را از مقابل لیزر عبور دادند. تابش فلورسانس ماکروفاژها امکان شمارش آنها و تعیین مشخصات ماکروفاژها را فراهم می‌کند.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان A Rapid Screening Method to Evaluate the Impact of Nanoparticles on Macrophages در نشریه Nanoscale به چاپ رسیده است.