بررسی بهبود اتصال نانوسیم‌ها به ادوات نیمه‌هادی

پژوهشگران انگلیسی نشان دادند که با اصلاح لبه اتصالات، می‌توان اتصال نانوسیم‌ها به ادوات الکترونیکی را بهبود داد. نتایج این پروژه برای توسعه ادوات نیمه‌هادی بسیار مفید است.

محققان دانشگاه سوانسی در حال رفع چالش استفاده از مواد نانومقیاس در ادوات نیمه‌هادی هستند تا با این کار فناوری‌های جدیدی ارائه شود. الکس لورد و استیو میلکس از مرکز نانوسلامت این دانشگاه، نتایج یافته‌های خود را در قالب مقاله‌ای با عنوان Modifying the Interface Edge to Control the Electrical Transport Properties of Nanocontacts to Nanowires در نشریه Nano Letters به چاپ رسانده‌اند.
این تیم تحقیقاتی به دنبال ارائه فناوری هستند که تماس الکتریکی در مقیاس‌های بسیار کوچک ایجاد شود. آنها برای این کار از نانوسیم استفاده می‌کنند تا ادوات الکترونیکی را با نانومواد پیوند بزنند. سیم‌های الکتریکی برای ساخت ادوات الکترونیکی ضروری هستند چرا که نقش انتقال الکترون را ایفا می‌کنند.
استیو ویلکس می‌گوید: «فناوری‌ نانو منجر به تولید مواد و فناوری‌های جدیدی می‌شود. با این کار امکان تولید حسگرهای زیستی و شیمیایی، محاسبات کوانتومی، لیزر، جذب انرژی، محیط زیست و شناساگرهای فوتونی امکان پذیر می‌شود. بنابراین لازم است امکان ارتباط الکتریکی مورد بررسی قرار گرفته تا امکان پیاده‌سازی این کاربردها وجود داشته باشد.»
محققان این پروژه از تجهیزات پیشرفته برای توسعه این فناوری استفاده کردند که با همکاری کوئینتن راماسه از آزمایشگاه SuperSTEM انجام شده است. این گروه موفق شدند به صورت فیزیکی نانوساختار را با ادوات الکترونیکی برهمکنش داده و همچنین نشان دادند که اصلاح در مقیاس نانو چه تأثیری روی عملکرد الکتریکی این ادوات دارد.
این نتایج برای اولین بار نشان داد که تغییرات کوچک در لبه‌ها می‌تواند تأثیر زیادی روی هدایت الکتریکی داشته باشد. با این نتایج مهندسان می‌توانند با دستکاری در مقیاس‌ نانومتری، خواص ادوات نانوسیمی را به دلخواه تعیین کنند. لورد می‌گوید: «این آزمایش‌ها از نظر بنیادی ساده بوده اما برای انجام مطالعه‌های صنعت نیمه‌هادی اهمیت زیادی دارند. نتایج این پروژه به ما درک بهتری از اثرات جدید برای مهندسی اتصالات الکتریکی می‌دهد تا با استفاده از نانومواد فناوری‌های جدیدی ارائه کنیم. در آینده نزدیک، این پروژه روی ساخت ادوات فناوری‌ نانو نظیر زیست‌حسگرها تأثیرگذار خواهد بود.»