‌NanoCaTe، پروژه‌ای برای تبدیل گرمای بدن به الکتریسیته

NanoCaTe پروژه‌ای است که در آن مؤسسه فرانهوفر به همراه ۱۲ مؤسسه و مرکز تحقیقاتی دیگر به دنبال استفاده از فناوری‌ نانو برای ساخت ابزاری هستند که بتواند گرمای بدن انسان را به انرژی الکتریکی تبدیل کند.

انسان در طول روز مقدار زیادی انرژی به صورت گرما از دست می‌دهد، به طوری که مردان ۱۲۰ وات و زنان ۹۷ وات گرما دفع می‌کنند. می‌توان این انرژی را جذب و از آن استفاده کرد. محققانی از اتحادیه اروپا درصدد ارائه روشی هستند که بتوان از این گرما استفاده کرد.
پروژه‌ای به نام NanoCaTe در اتحادیه اروپا تعریف شده که آلجوکا روچ و همکارانش از مؤسسه فرانهوفر آلمان رهبری آن را به عهده دارند. در این پروژه ۱۲ سازمان مختلف نیز در مشارکت دارند تا در نهایت گرمای تولید شده در بدن را مورد استفاده قرار دهند.
مواد ترموالکتریک، ترکیباتی هستند که قادراند گرمای هدر رفته را جذب کنند. این مواد، اگر گرما جذب کنند، جریان الکتریسیته ایجاد می‌کنند. در این پروژه از اثر سیبک استفاده شده است، در این روش به یک سیم که از دو جنس مختلف است گرما داده شده تا در نهایت ولتاژ ایجاد شود.
این گروه به دنبال استفاده از فناوری‌ نانو در بخش ترموالکتریک برای تولید ماده‌ای زیست‌سازگار مبتنی بر کربن بودند.
محققان این پروژه معتقداند که این روش پتانسیل‌های زیادی دارد، به طوری که از گرمای بدن می‌توان انرژی مورد استفاده برای ادوات مختلف نظیر ادوات پزشکی را تأمین کرد. در حال حاضر ۵۰ درصد از انرژی تولید شده در اروپا به صورت گرما هدر می‌رود. محققان این پروژه معتقداند که ترموالکتریک می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای استفاده از این انرژی ایجاد کند.
روچ درباره این پروژه می‌گوید که آنها در حال استفاده از فناوری‌ نانو برای افزایش کارایی این سامانه هستند. فناوری‌ نانو به آنها کمک می‌کند تا موادی انعطاف‌پذیر و زیست‌سازگار برای تولید ابزار مورد نظر این گروه تولید کنند.
این گروه تراشه‌ای ساختند تا مدیریت انرژی را انجام دهد. همچنین آنها ماده‌ای برای ذخیره انرژی ساخته‌اند. در گام بعد، این گروه به دنبال کاهش مقدار عناصر نادر در این محصولات هستند؛ عناصری که معمولاً در ساخت ژنراتورهای ترموالکتریک مورد استفاده قرار می‌گیرند.