خودروهای برقی باعث رشد بازار آئروژل‌ها خواهند شد؟

خودروهای برقی باعث رشد بازار آئروژل‌ها خواهند شد؟

آئروژل‌ها که اغلب به عنوان عایق‌های حرارتی عرضه می‌شوند، طی سال‌های اخیر رشد بازار ثابتی را تجربه کرده‌اند و در سال ۲۰۲۲ به بازاری کمتر از ۴۵۰ میلیون دلار رسیده‌اند. پیشرفت آهسته‌تر از حد انتظار بوده است که عمدتاً به دلیل رقابت با مواد عایق ارزان قیمت فعلی بوده است. ظهور آئروژل‌ها به‌عنوان ماده‌ای برای محافظت در برابر آتش برای باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی (EV) یک فرصت جدید و به سرعت در حال رشد برای بازار ایروژل فراهم می‌کند. پیش بینی می‌شود که باتری‌های EV تا سال ۲۰۲۵ بیش از نیمی از بازار آئروژل را به خود اختصاص خواهند داد.

160
تا سال ۲۰۲۷، بیشترین تقاضا برای آئروژل، در بخش نفت و گاز است

تا سال ۲۰۲۷، بیشترین تقاضا برای آئروژل، در بخش نفت و گاز است

حوزه نفت و گاز به دلیل نیاز به عایق‌های پیشرفته، بیشترین تقاضا برای آئروژل‌ها را تا سال ۲۰۲۷ خواهد داشت. در این بازار، آئروژل‌های پلیمری تقاضای بیشتری نسبت به دیگر آئروژل‌ها خواهد داشت.

904