تجربه موفق صادرات خدمات آزمایشگاهی

تجربه موفق صادرات خدمات آزمایشگاهی

اعظم‌السادات مشکانی، مؤسس آزمایشگاه مرجعان خاتم به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان در سخنرانی در دومین روز از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های نانو به بیان تجربیات این آزمایشگاه در طول ۱۸ سال از آغاز فعالیتش اشاره کرد.

1637