آژانس فضایی کانادا  یک میلیون دلار روی نانولوله‌ها سرمایه‌گذاری کرد

آژانس فضایی کانادا یک میلیون دلار روی نانولوله‌ها سرمایه‌گذاری کرد

آژانس فضایی کانادا با اختصاص بودجه‌ای یک میلیون دلاری به دنبال تولید نانومواد قوی و سبک برای ایمن‌تر کردن سفرهای فضایی است. قرار است متخصصان بین‌رشته‌ای از آزمایشگاه‌های هسته‌ای کانادا روی این پروژه کار کنند. استفاده از نانولوله برای ایجاد کامپوزیت‌های سبک، ایده اولیه این پروژه است.

233