انتشار گزارش “معرفی برنامه نوآوری و پژوهش اروپا «افق اروپا ۲۰۲۷» “

انتشار گزارش “معرفی برنامه نوآوری و پژوهش اروپا «افق اروپا ۲۰۲۷» “

برنامه افق اروپا یکی از برنامه های جامعی است که با تعریف پروژه های کلان فناورانه و لبه دانش، زمینه مشارکت کشورهای مختلف را ایجاد نموده است. از جمله مخاطبین این برنامه می‌توان به پژوهشگران و فناوران، دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی، نهادهای دولتی و عمومی و شرکت‌های کوچک و متوسط اشاره نمود.

426