همکاری استارت‌آپ نانویی برای تدوین نقشه راه در حوزه زیست‌الکترونیک

همکاری استارت‌آپ نانویی برای تدوین نقشه راه در حوزه زیست‌الکترونیک

سازمان غیرانتفاعی تحقیقات نیمه‌هادی (Semiconductor Research Corporation) از استارت‌آپ کاردیا بیو (Cardea Bio) دعوت کرده است تا نقشه راهی برای توسعه صنعت میکرو و زیست الکترونیک و فناوری بسته‌بندی پیشرفته ایجاد کند.

445
حمایت از مالکیت فکری در حوزه فناوری‌ نانو در مالزی

حمایت از مالکیت فکری در حوزه فناوری‌ نانو در مالزی

نانومالزی (NanoMalaysia Bhd) با راه‌اندازی برنامه‌ای به نام REVOLUTIoNT به‌دنبال کمک به ۵۰ شرکت در این کشور است. REVOLUTIoNT تولید مالکیت معنوی پیچیده و ارزشمند و محصولات را تسهیل کرده و به تجاری‌سازی آن‌ها کمک خواهد کرد.

600
دو طرح مالزی برای گسترش فناوری‌ نانو

دو طرح مالزی برای گسترش فناوری‌ نانو

شرکت نانومالزی (NanoMalaysia Bhd) دو طرح را برای افزایش تجاری‌سازی فناوری‌ نانو در این کشور آغاز کرد.
برنامه‌های REVOLUTIoNT و Hydrogen EcoNanoMy توسط شرکت نانومالزی برای تجاری‌سازی فناوری‌ نانو راه‌اندازی می‌شود.

908