ارایه ۴۰ اثر دانش‌آموزی در چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو

ارایه ۴۰ اثر دانش‌آموزی در چهاردهمین نمایشگاه فناوری نانو

۴۰ اثر دانش آموزی در قالب سیزدهمین نمایشگاه ملی دستاوردهای دانش‌آموزی فناوری نانو در غرفه باشگاه دانش‌آموزی نانو در چهاردهمین نمایشگاه فناوری تهران ارائه و به بازدیدکنندگان معرفی شدند.

85