آموزش «مهارت‌های ارتباطی و توسعه کسب‌وکاری» ویژه گروه‌های فناور نانواستارت‌آپی

آموزش «مهارت‌های ارتباطی و توسعه کسب‌وکاری» ویژه گروه‌های فناور نانواستارت‌آپی

کمپ آموزشی سه‌روزه ویژه گروه‌های فناور حاضر در ششمین دوره برنامه نانواستارت‌آپ با برگزاری جلسه هم‌اندیشی با اعضای کمیته راهبری برنامه نانواستارت‌آپ به پایان رسید.

265