برخی تست‌های تشخیص طبی چند ده برابر ارزان‌تر می‌شوند

برخی تست‌های تشخیص طبی چند ده برابر ارزان‌تر می‌شوند

با ساخت کاوشگر نانویی با قابلیت تشخیص نوکلئاز، شناسایی این عامل که در برخی بیماری‌ها نقش دارد، هزینه انجام تست‌های تشخیصی کاهش می‌یابد. قیمت این کاوشگر ۶۲ برابر ارزان‌تر از نمونه‌های مشابه است.

118