عرضه تجاری فناوری تصویربرداری نانوذرات/ هدف: مطالعات زیستی

عرضه تجاری فناوری تصویربرداری نانوذرات/ هدف: مطالعات زیستی

شرکت سی‌دی بایوساینس برای کمک به تصویربرداری از عملکرد سلول و فرآیندهای زیستی داخل بدن، ابزاری برای تصویربرداری در مقیاس نانومتری ارائه کرده است. در این ابزار از نانوذرات برای تصویربرداری استفاده می‌شود.

245
با این نانوماده، حوزه تصویربرداری سلولی ارتقای محسوسی خواهد یافت

با این نانوماده، حوزه تصویربرداری سلولی ارتقای محسوسی خواهد یافت

در تصویربرداری از اندامک‌های سلولی معمولا از مواد فلورسانس استفاده می‌شود که محدودیت‌های زیادی دارد. به تازگی میکروراکتوری برای سنتز نقاط‌کوانتومی با ابعاد یکنواخت طراحی شده که می‌تواند نقاط کوانتومی زیست‌سازگار تولید کند. با این نانوماده، تصویربرداری سلولی با کیفیت بالاتری انجام می‌شود.

1086