امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان شبکه تبادل و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان شبکه تبادل و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، تفاهم‌نامه همکاری میان شبکه تبادل و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به امضا رسید. این تفاهم‌نامه با هدف به کارگیری ظرفیت‌های طرفین، جهت تجاری‎‌سازی فناوری‌ها، تجهیزات و محصولات مبتنی بر فناوری‌های نوین، با تمرکز بر فناوری‌های نوین و همچنین شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای فناورانه و ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین جهت تامین این نیازها تنظیم شده است.

253
امضای تفاهم‌نامه‌ همکاری برای راه‌اندازی مرکز نوآوری تخصصی تاپیکو

امضای تفاهم‌نامه‌ همکاری برای راه‌اندازی مرکز نوآوری تخصصی تاپیکو

یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱، با حضور نمایندگان شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو)، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شرکت آتیه‌سازان آب و انرژی نوین (شتاب‌دهنده آبان)، تفاهم‌نامه‌ای برای راه‌انداری مرکز نوآوری تخصصی تاپیکو امضا شد.

425