نانوافزودنی‌ها به تولید ارزان و زیست‌سازگار هیدورژن کمک می‌کنند

نانوافزودنی‌ها به تولید ارزان و زیست‌سازگار هیدورژن کمک می‌کنند

در مقاله ای که در مجله Nano Energy منتشر شد، محققان نشان دادند که با استفاده از یک روش ساخت منحصر به فرد می‌توان انتشار دی اکسید کربن از فرآیندهای تولید هیدروژن مبتنی بر گازهای طبیعی را با رسوب مستقیم کربن دوبعدی به عنوان یک نانوافزودنی سیمان خنثی کرد.

158
شبکه ملی برق و گاز بریتانیا گرافن و هیدروژن خالص تولید می‌کند!

شبکه ملی برق و گاز بریتانیا گرافن و هیدروژن خالص تولید می‌کند!

شبکه ملی برق و گاز بریتانیا از دستگاه LOOP شرکت لویدین برای کربن زدایی و تولید گرافن و هیدروژن استفاده خواهد کرد. این دستگاه گازهای خروجی نظیر متان را به گرافن و هیدروژن تبدیل می‌کند.

239