اعطا مدال پرکین به دانشمندان پیشرو فناوری‌نانو

اعطا مدال پرکین به دانشمندان پیشرو فناوری‌نانو

مدال پرکین ۲۰۱۹ به یکی از دانشمندان پیشرو حوزه فناوری‌نانو اعطاء می‌شود. چاد میرکین که پیش از این اختراعات ارزنده‌ای در بخش تشخیص طبی انجام داده به دلیل دستاوردهای اخیر برای دریافت این جایزه انتخاب شده‌است.

1254