شبیه‌سازی محیط روده برای مطالعه اثرات سمی جیوه

شبیه‌سازی محیط روده برای مطالعه اثرات سمی جیوه

به تازگی مقاله‌ای با عنوان Gut-on-a-chip for exploring the transport mechanism of Hg(II) در نشریه Microsystems & Nanoengineering به چاپ رسیده است که در آن محققان جزئیات مربوط به ساخت ابزاری به نام روده روی تراشه را تشریح کردند. دانشمندان در این پروژه موفق شدند تا ریزمحیط سلولی را با اعمال تنش برشی سیال و کرنش مکانیکی چرخه‌ای بازسازی کنند.

43
خنک‌کردن چند نانوذره تا نزدیک صفر مطلق انجام شد

خنک‌کردن چند نانوذره تا نزدیک صفر مطلق انجام شد

محققان سوئیسی در ETH روشی برای خنک کردن چندین نانوذره به‌طور همزمان تا دمای تنها چند هزارم درجه بالاتر از صفر مطلق ارائه کردند. از این روش جدید می‌توان برای مطالعه اثرات کوانتومی چندین نانوذره و ساخت حسگرهای بسیار حساس استفاده کرد.

43
دانشگاه کردستان: بیماران مبتلا به سرطان با استفاده از نانوحسگر ایمنی غربال می‌شوند

دانشگاه کردستان: بیماران مبتلا به سرطان با استفاده از نانوحسگر ایمنی غربال می‌شوند

پژوهشگران دانشگاه کردستان با هدف ساخت یک حسگر ایمنی بسیار حساس برای تشخیص و اندازه‌گیری نشانگر سرطانی CA19-9 و غربالگری بیماران مبتلا به سرطان‌های مختلف از جمله لوزالمعده با یکدیگر همکاری کردند. در این تحقیق از راهبردهای مختلف مبتنی بر به‌کارگیری نانومواد متفاوت و اثر هم‌افزایی آن‌ها در کنار همدیگر جهت تقویت سیگنال و بالابردن حساسیت روش اندازه‌گیری نشانگر سرطانی CA19-9 با پایین‌ترین حد تشخیص استفاده شده است.

108