آزمایشگاه تخصصی برای کنترل کیفی محصولات نانویی

آزمایشگاه تخصصی برای کنترل کیفی محصولات نانویی

شرکت دانش‌بنیان رایمون دانا دایان دارای آزمایشگاه‌های تخصصی به‌منظور ارزیابی کیفیت مواد و محصولات بوده که از جمله کاربرد این آزمایشگاه‌ها، کنترل کیفی محصولات نانویی است. شرکت‌هایی که دارای نانومحصول هستند، می‌توانند از خدمات این شرکت برای ارزیابی محصولات خود استفاده کنند.

742
مرکز خدمات آزمایشگاهی شریف؛ همکاری در پروژه Risk-GONE اتحادیه اروپا

مرکز خدمات آزمایشگاهی شریف؛ همکاری در پروژه Risk-GONE اتحادیه اروپا

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف با بیش از ۸۰ آزمایشگاه، با استقرار استانداردهای لازم به سطحی از کیفیت در خدمات خود رسیده است که در حال حاضر در پروژه Risk-GONE اتحادیه اروپا مشارکت دارد.

695
خدمات آزمایشگاهی در بخش پیش ‌بالینی به محققان حوزه نانوزیست‌فناوری

خدمات آزمایشگاهی در بخش پیش ‌بالینی به محققان حوزه نانوزیست‌فناوری

آزمایشگاه پیش بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از مراکز تخصصی حوزه پیش‌بالینی است که با زیرساخت‌های مناسب برای تحقیقات در این حوزه، خدمات ویژه‌ای به محققان داخل کشور ارائه می‌کند.

729