ترمیم‌ حفره‌های دندانی بدون نیاز به مته‌های دندانپزشکی

ترمیم‌ حفره‌های دندانی بدون نیاز به مته‌های دندانپزشکی

یکی از پژوهشگران در دانشگاه تورنتو رزینی حاوی نانوذرات ساخته که می‌تواند برای رفع حفره‌های دندانی مناسب باشد. این نانوذرات داروهایی را در خود دارند که خواص ضدمیکروبی در دندان ایجاد می‌کند.

145
تشخیص ویروس با استفاده از تراشه‌ای حاوی الکترود نانوساختار

تشخیص ویروس با استفاده از تراشه‌ای حاوی الکترود نانوساختار

محققان کانادایی با همکاری پژوهشگرانی از آمریکا، اقدام به ساخت تراشه‌ای حاوی الکترودهای بسیار کوچک کردند که در آن از زیست‌شناسی مصنوعی برای تشخیص مقادیر بسیار کم از ویروس استفاده شده است.

646