جایگزین نانویی امیدوارکننده برای پیوند استخوان

جایگزین نانویی امیدوارکننده برای پیوند استخوان

در طول ۳۰ سال گذشته، جامعه علمی برای ایجاد یک جایگزین مصنوعی برای پیوند و ترمیم استخوان آسیب‌دیده بیمار تلاش کرده است. محققان دانشگاه مک‌گیل از منبع نور کانادایی (CLS) در دانشگاه ساسکاچوان برای توسعه روش جدیدی برای رشد بافت استخوان مصنوعی استفاده کردند.

453