استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌ نانو برای تشخیص حرکات دست و چشم

استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌ نانو برای تشخیص حرکات دست و چشم

دو دستاورد اخیر، توسعه فناوری ردیابی حرکت دست و چشم را یک گام به جلو برده است. در اولین تحقیق محققان چینی الگوریتمی برای ردیابی حرکت دست ارائه کرده‌اند و در دومین دستاورد، شرکت سمالیتیکس موفق به ساخت نانوحسگری دقیق برای ردیابی حرکت چشم شده است.

700