دستگاه قابل حمل برای تشخیص آفت‌کش‌ها در نمونه‌های غذایی و محیطی

دستگاه قابل حمل برای تشخیص آفت‌کش‌ها در نمونه‌های غذایی و محیطی

یک محقق عمانی و همکارانش یک دستگاه قابل حمل برای آزمایش میزان آفت‌کش‌ها در نمونه‌های غذایی و محیطی ساخته‌اند که ارزیابی کیفیت میوه‌ها و سبزیجات کشت شده در مزارع این کشور را آسان می‌کند.

516