برگزاری دومین کارگاه فناوری‌های کوانتومی در دانشگاه شریف

برگزاری دومین کارگاه فناوری‌های کوانتومی در دانشگاه شریف

مدرسه علم و فناوری کوانتوم شریف، «سایکت»، به عنوان اولین مدرسه کوانتومی، تحت نظر مرکز نوآوری کوانتوم شریف،‌ در نظر دارد کارگاه آموزشی “آشنایی با تکنولوژی‌های کوانتومی” را برگزار نماید. این کارگاه به صورت حضوری برگزار می‌گردد. از مهم‌ترین سرفصل‌های این کارگاه می‌توان به؛ مخابرات کوانتومی، حسگرهای کوانتومی، کوانتوم بیولوژی، الگوریتم‌های کوانتومی سخت‌افزار و پیاده‌سازی کامپیوترهای کوانتومی همراه با تجزیه و تحلیل ظرفیت بازار اشاره کرد.

294
نتیجه تحقیقات استاد دانشگاه شریف با موضوع نانو، روی جلد معتبرترین مجله رشته شیمی تجزیه در جهان

نتیجه تحقیقات استاد دانشگاه شریف با موضوع نانو، روی جلد معتبرترین مجله رشته شیمی تجزیه در جهان

طرح روی جلد شماره اخیر مجله Analytical Chemistry متعلق به انجمن شیمی آمریکا که معتبرترین ژورنال شیمی تجزیه است به مقاله گروه تحقیقاتی دکتر محمدرضا هرمزی‌نژاد استاد دانشکده شیمی، اختصاص یافت.

605