آیا MXenes آینده فناوری‌ نانو خواهد بود؟

آیا MXenes آینده فناوری‌ نانو خواهد بود؟

کلیه‌های مصنوعی، باتری‌های قدرتمند و تصفیه آب کارآمد از جمله کاربردهای احتمالی ترکیبی لایه نازک موسوم به MXenes است. این نظری است که محققان دانشگاه لینکوپینگ در مقاله‌ای در مجله Science بیان کرده‌اند.

460
استفاده از نقاط کوانتومی برای توسعه فناوری اطلاعات

استفاده از نقاط کوانتومی برای توسعه فناوری اطلاعات

اسپین‌ترونیک فناوری است که هم از بار و هم از چرخش الکترون برای پردازش و انتقال اطلاعات استفاده می‌کند. به تازگی محققان نشان دادند که می‌توان با استفاده از نقاط کوانتومی تحولی در این حوزه ایجاد کنند.

666
همکاری صنعت و دانشگاه برای تولید ارزان پراکسید هیدروژن با فناوری ‌نانو

همکاری صنعت و دانشگاه برای تولید ارزان پراکسید هیدروژن با فناوری ‌نانو

شرکت فب‌تودی در قالب پروژه‌ای که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده به دنبال تولید پراکسید هیدروژن به روشی ارزان و کارا است و در این مسیر قرار است از الکترودهای کاغذی حاوی گرافن استفاده شود.

547
تولید سوخت شیمیایی از CO2 هوا در مقیاس آزمایشگاهی

تولید سوخت شیمیایی از CO2 هوا در مقیاس آزمایشگاهی

با تولید نانوفتوالکترودی با کارایی بالا، محققان سوئدی فتوسنتز مصنوعی را در آزمایشگاه انجام دادند تا دی‌اکسیدکربن موجود در اتمسفر به سوخت‌های شیمیایی نظیر اتانول، متان یا اسیدفورمیک تبدیل شود.

1272