برنامه ویژه اروپا برای تجاری‌سازی ادوات تشخیص بر بالین با کمک نانو

برنامه ویژه اروپا برای تجاری‌سازی ادوات تشخیص بر بالین با کمک نانو

۲D-BioPAD نام پروژه جدید Horizon Europe است که به تازگی راه‌اندازی شده است. ۲D-BioPAD با بودجه‌ای نزدیک به ۶ میلیون یورو، یک سیستم تشخیصی برای شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر ارائه خواهد کرد. این اقدام تحقیقاتی و نوآوری Horizon Europe با بودجه اتحادیه اروپا، رسماً در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و به مدت ۴۸ ماه ادامه خواهد داشت.

192