ترفندی نانویی که به فرار از «سد خونی» مغز کمک می‌کند

ترفندی نانویی که به فرار از «سد خونی» مغز کمک می‌کند

تیمی از محققان موسسه فناوری ماساچوست (MIT) در حال توسعه نانوذرات حامل دارو هستند که به نظر می‌رسد بیشتر از داروهایی که به تنهایی تجویز می‌شوند، وارد مغز می‌شوند. با استفاده از یک مدل بافت انسانی، که به طور دقیق سد خونی مغزی را شبیه‌سازی کند، محققان نشان دادند که این ذرات می‌توانند وارد تومورها شده و سلول‌های گلیوبلاستوما را از بین ببرند.

286
بازیکن سابق «فوتبال آمریکایی» شرکت نانویی تاسیس کرد

بازیکن سابق «فوتبال آمریکایی» شرکت نانویی تاسیس کرد

یکی از بازیکنان سابق فوتبال آمریکایی، که به دلیل تسکیل درد نیاز به داروهای طبیعی داشته و تجربه استفاده از گیاه شاهدانه را نیز داشته است، با تاسیس شرکت پریمیتیو به دنبال استفاده از فناوری‌نانو در این گیاه است. او از همکاری محققان دانشگاه هاروارد نیز استفاده می‌کند.

345
امکان تولید ارزان مواد ارزشمند برای صنایع دارویی

امکان تولید ارزان مواد ارزشمند برای صنایع دارویی

با همکاری صنعت و دانشگاه، روشی ابداع شده که در آن می‌توان با صرف مواد و انرژی بسیار اندک اقدام به مطالعه روی سنتز مواد ارزشمند دارویی کرد. در این روش می‌توان چهل هزار ماده مختلف را در فضایی به اندازه نوک سوزن تجزیه و تحلیل کرد.

396
طراحی ابزاری مولکولی برای مطالعه پروتئین‌ها

طراحی ابزاری مولکولی برای مطالعه پروتئین‌ها

به تازگی محققان دانشگاه هاروارد، موسسه بلاواتنیک در دانشکده پزشکی هاروارد (HMS) و بیمارستان کودکان بوستون (BCH) ابزاری ساختند که می‌توان آن را کوچکترین خط‌کش مولکولی برای اندازه‌گیری پروتئین‌ها دانست.

463