استفاده از گرافن و نقاط کوانتومی در یک پروژه مشترک اروپایی

استفاده از گرافن و نقاط کوانتومی در یک پروژه مشترک اروپایی

با همکاری چند شرکت و مرکز تحقیقات دانشگاهی، پروژه‌ای به‌نام ۲DNEURALVISION آغاز شده که هدف از آن استفاده از مواد دو بعدی نظیر گرافن و تک‌لایه‌های دی‌کالکوژنید فلزات واسطه و همچنین نقاط کوانتومی برای ساخت حسگرها و قطعات فتونیکی و الکترونیکی است.

130