پژوهشی که توسعه انرژی پاک را تسهیل می‌کند

پژوهشی که توسعه انرژی پاک را تسهیل می‌کند

پژوهشگران چند مرکز تحقیقاتی، با همکاری یکدیگر اقدام به دستکاری نانومواد در سطح اتمی کرده و در نهایت کاتالیزور جدیدی برای شکستن مولکول‌های آب با کمک نور خورشید ارائه کردند. نتایج این پروژه می‌تواند مسیر تولید انرژی پاک را تسهیل کند.

1050