لوله‌های حرارتی تقویت‌‌‌‌‌شده با فناوری‌ نانو برای خنک‌کردن کارآمدتر

لوله‌های حرارتی تقویت‌‌‌‌‌شده با فناوری‌ نانو برای خنک‌کردن کارآمدتر

محققان سوئدی لوله‌های حرارتی تقویت شده با گرافن را تولید و آن‌ها را به‌منظور خنک‌سازی ادوات الکترونیکی مورد آزمایش قرار دادند. نتایج از عملکرد مطلوب این لوله‌ها حکایت دارد.

581
تولید نانوراکتوری برای رصد فعالیت نانوذرات در کاتالیست‌ها

تولید نانوراکتوری برای رصد فعالیت نانوذرات در کاتالیست‌ها

مشاهده رفتار ذرات منفرد در فرآیند کاتالیستی اهمیت زیادی دارد. از این رو، محققان سوئدی نانوراکتوری ساختند که با آن امکان مطالعه رفتار نانوذرات منفرد در حین انجام واکنش کاتالیستی قابل انجام است.

1309