نانوحامل‌ پپتیدی به جای نانوحامل‌ لیپیدی در تولید واکسن‌

نانوحامل‌ پپتیدی به جای نانوحامل‌ لیپیدی در تولید واکسن‌

یک بیماری همه‌گیر ناگهانی و طولانی، تمرکز بر فناوری واکسن را به یک اولویت در جهان تبدیل کرده است. در این راستا استارتاپ مستقر در شهر اولاته ایالت کانزاس اکنون خود را در لبه پیشروی کاربردهای دارویی و واکسن قرار داده است. این شرکت نوپا در حال جایگزینی نانوحامل‌ پپتیدی به جای نانوحامل‌ لیپیدی در تولید واکسن‌ است. این واکسن‌ها برای انسان و حیوان قابل استفاده است.

266