تشکیل کنسرسیومی برای ساخت دستگاه ویژه حفاری در میادین مشترک نفتی

تشکیل کنسرسیومی برای ساخت دستگاه ویژه حفاری در میادین مشترک نفتی

سید محمد امین علوی، مدیرعامل شبکه تبادل از تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی خبر داد که قرار است روی ساخت دستگاه حفاری ویژه‌ای کار کنند که حفاری افقی را امکان‌پذیر می‌کند. این نوع حفاری علاوه بر سرعت بیشتر نسبت به روش‌های موجود، امکان برداشت از میادین نفتی مشترک را فراهم می‌کند.

518