نانوداروی خوراکی برای مقابله با سرطان روده روی موش‌ها موثر بود

نانوداروی خوراکی برای مقابله با سرطان روده روی موش‌ها موثر بود

نتایج یافته‌های اخیر محققان موسسه علوم زیست پزشکی در دانشگاه ایالتی جورجیا نشان می‌دهد، یک داروی خوراکی حاوی نانوذرات لیپیدی از رشد تومور در موش‌ها جلوگیری می‌کند. این نتایج نشان می‌دهد این فرمولاسیون دارویی برای پیشگیری از سرطان مرتبط با کولیت بسیار امیدوارکننده است.

309