کارگاه‌های آموزشی و تخصصی در حوزه زیست فناوری و فناوری نانو برگزار می‌شود

کارگاه‌های آموزشی و تخصصی در حوزه زیست فناوری و فناوری نانو برگزار می‌شود

آزمایشگاه آزاد نانو زیست فناوری اوژن در راستای ارتقا آگاهی آموخته‌های مرتبط با علم و افزایش دانش مخاطبین کارگاه‌های تخصصی در حوزه زیست فناوری و نانوفناوری را آذرماه سال جاری برگزار می‌کند.

541