روشی کارا و ساده برای حذف ذرات آئروسل موجود در هوا

روشی کارا و ساده برای حذف ذرات آئروسل موجود در هوا

محققان نشان دادند که با استفاده از پارچه پنبه‌ای و یک لایه پلی‌استر یا ابریشم طبیعی می‌توان بین ۸۰ تا ۹۹ درصد از ذرات آئروسل را از هوا حذف کرد. این نتایج برای تولید ماسک‌ می‌تواند به کار گرفته شود.

1336