توسعه ارتزهای هوشمند برای کمک به درمان زخم دیابت

توسعه ارتزهای هوشمند برای کمک به درمان زخم دیابت

استارت‌آپ سینسفیت تکنولوژیز (SensFit Technologies) با آزمایشگاه فوت‌وورک پودیاتریک (Footwork Podiatric Laboratory) برای توسعه ارتزهای هوشمند مجهز به گرافن همکاری می‌کند. ارتزها وسایل کمکی هستند که به منظور برگرداندن توانایی‌های از دست رفته فرد، مورد استفاده قرار می گیرند.

319
کفی هوشمند گرافنی برای جلوگیری از زخم پای دیابتی

کفی هوشمند گرافنی برای جلوگیری از زخم پای دیابتی

شرکت بنبوتون با استفاده از فناوری نانو کفی هوشمندی طراحی کرده است که می‌تواند تغییرات فشار و دمای پوست را در نقاط مختلف در امتداد کف پا اندازه‌گیری کند و در صورت مشاهده امکان ایجاد التهاب موضعی، صاحب آن را از طریق تلفن هوشمند مطلع می‌سازد.

894