تولید زیست گرافن برای استفاده در بتن انجام می‌شود

تولید زیست گرافن برای استفاده در بتن انجام می‌شود

شرکت کانادایی آلتربیوتا (AlterBiota) 4 میلیون دلار کانادا (بیش از ۲,۹۲۵,۰۰۰ دلار آمریکا) حمایت مالی برای توسعه و تجاری‌سازی نوعی افزودنی نانویی بتن دریافت کرد. این بودجه قرار است برای توسعه زیرساخت‌های این شرکت هزینه شود تا افزودنی بتن مبتنی بر مواد زیست‌گرافنی تولید شود.

57