سیمان گرافنی برای استفاده صنعتی مورد آزمایش قرار می‌گیرد

سیمان گرافنی برای استفاده صنعتی مورد آزمایش قرار می‌گیرد

شرکت فرست گرافن (First Graphene) که پیش از این چندین آزمایش میدانی روی سیمان‌های تقویت شده با گرافن را با موفقیت انجام داده است، از آزمایش دیگری خبر داد که در آن از گرافن PureGraph در آن استفاده شده است.

74