برای جوشکاری چه محصولات نانویی داریم؟

برای جوشکاری چه محصولات نانویی داریم؟

سیم جوش توپودری، الکترود جوشکاری، سره الکترود جوش نقطه‌ای و نازل جوشکاری زیرپودری از جمله محصولات نانویی هستند که در کشور تولید می‌شوند. این محصولات توسط شرکت‌های درسان سیم صنعت یزد، توسعه فناوری‌های پیشرفته مواد نانوساختار نماد و آرتاش کامپوزیت تولید می‌شوند.

921