نفرات راه‌یافته به مرحله دوم آزمون عضویت شبکه مدرسان فناوری نانو مشخص شد

نفرات راه‌یافته به مرحله دوم آزمون عضویت شبکه مدرسان فناوری نانو مشخص شد

با جمع‌بندی نتایج آزمون علمی شبکه مدرسان فناوری نانو که هم‌‌زمان با مرحله دوم مسابقه دوازدهم در حوزه‌های آزمون سراسر کشور برگزار شد، نفرات حائز شرایط شرکت در مرحله مصاحبه جهت عضویت در شبکه مدرسان فناوری نانو مشخص شدند.

277