همکاری دو شرکت برای توسعه نانوذرات لیپیدی کاراتر برای ساخت واکسن

همکاری دو شرکت برای توسعه نانوذرات لیپیدی کاراتر برای ساخت واکسن

دو شرکت آراژن لایف ساینس و نئووک برای توسعه نسل جدیدی از نانوذرات لیپیدی با یکدیگر همکاری می‌کنند. هدف نهایی آن‌ها استفاده از این نانوذرات در ساخت واکسن‌هایی با دوام بالاتر و موثرتر است.

333