راه‌اندازی خط تولید نانومواد برای استفاده در باتری

راه‌اندازی خط تولید نانومواد برای استفاده در باتری

شرکت آرنو (ARNO) کارخانه خود را برای تولید باتری مجهز به فناوری نانو‌کربن راه‌اندازی کرد. این شرکت شروع به دریافت تجهیزات لازم برای تأسیسات تولید باتری کرده است. شرکت آرنو رهیافتی در زمینه لوله‌های کربنی مبتنی بر فناوری‌ نانو برای ذخیره انرژی کارآمد و حداقل اتلاف ارائه کرده است.

557