سرطان معده در موش‌ها، بدون عود مجدد، کاملا درمان شد

سرطان معده در موش‌ها، بدون عود مجدد، کاملا درمان شد

با همکاری شرکت آسترازنکا، محققان روش درمانی ارائه کردند که روی موش‌ها بسیار موثر بوده است. در این روش با کمک نانوذرات و ترکیبات مهندسی شده، محققان دارویی ساختند که سرطان معده را در موش‌ها از بین می برد، بدون این که عود مجدد در آن‌ها دیده شود.

214