همکاری مشترک برای کمک به تامین واکسن ضدکرونا

همکاری مشترک برای کمک به تامین واکسن ضدکرونا

آسترازنیکا قراردادی با شرکت شنژن کانگای امضا کرده تا از ایجاد ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ میلیون دوز واکسن ضدکرونا مطمئن شود تا پس از توسعه واکسن بتواند حجم زیادی واکسن را تولید و به بازار عرضه کند.

709