عرضه سامانه‌های تولید نانوحباب در صنعت کشاورزی هلند

عرضه سامانه‌های تولید نانوحباب در صنعت کشاورزی هلند

شرکت آسنیتی که سامانه‌های تولید نانوحباب را به بازار عرضه می‌کند قرار است این تجهیزات را در بازار هلند عرضه کند تا از آن‌ها در کشاورزی و دیگر صنایع این کشور استفاده شود. دستگاه‌های نانوحباب‌ساز در کشت سبزیجات، پرورش گل، شیلات، طیور، دام و جوانی‌زنی بذر قابل استفاده هستند.

830