بازار فناوری نانوحباب چقدر است؟

بازار فناوری نانوحباب چقدر است؟

فناوری نانو حباب از جمله کاربرد‌های جذاب نانوفناوری است که در صنایع متعددی نظیر کشاورزی، آبزی پروری، تصفیه آب، معدن و نفت کاربرد دارد. ظهور تجاری استفاده از این فناوری سبقه طولانی نداشته اما پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد قابل توجه اقتصاد بازار فناوری نانوحباب دارد.

394