با پوشش نانویی، پروانه‌های کشتی کم‌صداتر می‌شوند، مصرف سوخت نیز کاهش می‌یابد

با پوشش نانویی، پروانه‌های کشتی کم‌صداتر می‌شوند، مصرف سوخت نیز کاهش می‌یابد

با امضاء قراردادی، پوشش‌های نانویی روی پروانه‌های ۲۵ کشتی اعمال می‌شود که علاوه بر کاهش مصرف سوخت، میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و آلودگی صوتی را در محیط اقیانوسی کاهش می‌دهد.

353