استفاده از فناوری گرافن در نمایشگرهای شرکت MSI

استفاده از فناوری گرافن در نمایشگرهای شرکت MSI

شرکت ام‌اس‌آی از نمایشگرهای جدید ویژه بازی رونمایی کرد، نمایشگرهایی که در آن از نقاط کوانتومی استفاده شده است. این نمایشگرهای OLED حاوی نقاط کوانتومی از فناوری پخش گرمای گرافنی نیز برخوردار هستند.

369