واکسن نانویی ضد ساربکوویروس‌ها به مرحله کارآزمایی بالینی رسید

واکسن نانویی ضد ساربکوویروس‌ها به مرحله کارآزمایی بالینی رسید

شرکت اوسیواکس (Osivax) از آغاز ثبت‌نام برای کارآزمایی بالینی روی واکسن OVX033 خبر داد. این واکسن برای محافظت دربرابر ویروس‌های تنفسی طراحی شده است و می‌توان از آن برای ساربکوویروس‌ها استفاده کرد.

102