«اکسیر نوین فرآیند آسیا»، تولیدکننده نانو مواد و کاتالیست های لازم در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

«اکسیر نوین فرآیند آسیا»، تولیدکننده نانو مواد و کاتالیست های لازم در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

شکوفه حسینی، کارشناس تحقیق و توسعه شرکت «اکسیر نوین فرآیند آسیا» با اشاره به فعالیت این شرکت در سیزدهمین نمایشگاه فناوری نانو بیان کرد: «فعالیت اصلی شرکت، تولید نانو مواد و استفاده آن به عنوان کاتالیست ها است. تاکنون نیز در شرکت، نانو مواد را هم به صورت جداگانه و هم به صورت کاتالیست در خدمت صنعت نفت، پتروشیمی و گاز ارائه کرده ایم.»

763