سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا و کره‌جنوبی در بخش ابزار دقیق و اتوماسیون

سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا و کره‌جنوبی در بخش ابزار دقیق و اتوماسیون

شرکت امریکایی ایروتک (Aerotech) که در زمینه ابزار دقیق و اتوماسیون فعالیت دارد، در حال گسترش دامنه همکاری خود با بخش خصوصی در کره‌جنوبی است. از این رو ایروتک سرمایه‌گذاری مشترکی با شرکت انی موشن تک (ANI Motion Tech) انجام داده است. ایروتک فرآیندهایی برای تولید، آزمایش و بازرسی در مقیاس میکرومتر و نانومتر برای شرکت‌های فناوری مشهور جهان در صنایع هوافضا، الکترونیک مصرفی و دستگاه‌های پزشکی ارائه می‌دهد.

140