تولید تجاری نانوحسگری ارزان با قابلیت استفاده در صنایع مختلف

تولید تجاری نانوحسگری ارزان با قابلیت استفاده در صنایع مختلف

یک شرکت استرالیایی با استفاده از پوشش نانویی اقدام به ساخت حسگری کرده که قابلیت استفاده در صنایع مختلف را دارد. این حسگر قادر به جمع‌آوری داده‌هایی درباره فشار، رطوبت، استرس و دما است و از آن می‌توان برای رصد شرایط محیطی استفاده کرد.

1060